In oktober trokken we naar het kabinet van Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Van Deurzen (CD&V) om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de ondersteuning geboden door Zuster in Huis (MG Care) te vergoeden met een persoonsvolgend budget. Momenteel is het Besluit van de Vlaamse Regering voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor een vergunde zorgaanbieder nog te onduidelijk om al overeenkomsten aan te gaan. Er is wel de belofte gedaan dat het probleem van nabij zal onderzocht worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in overleg met betrokken partners. Er zal bekeken en onderzocht worden of het budget anders besteed kan worden. We zijn in elk geval weer een stapje verder!